bg | en | ru

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СИНХРО ООД, СОБСТВЕНИК НА Семеен хотел Милано, гр. Бургас ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Настоящата декларация за поверителност на личните данни на Синхро ООД, собственик на семеен хотел „Милано”, има за цел да разясни нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез електронна поща, писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия обект или от други източници.

С използването, на който и да е от нашите продукти/услуги и/или с приемането на настоящата Декларация, по време на комуникацията ни, за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на Лични данни, както е описано в настоящата Декларация.

ЛИЧНИ ДАННИ

Във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни може да включват: информация за контакт с Вас; информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение в някой от нашите обекти- семеен хотел „Милано” или бистро „Милано”; участие в програма за лоялни клиенти; информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; лични характеристики, националност, номер на паспорт и дата и място на издаването му; платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, които можете да вкарате в обектите ни; резервирани пакети за хотел, самолетен билет и автомобил под наем; групи, с които сте свързани при престои в хотели; информация, предоставена за клиентски програми и при създаване на акаунти; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.

Освен това събираме и други лични данни в определени случаи, като например:

 • Организиране на мероприятия:  Ако планирате мероприятие с нас, събираме подробности за мероприятието, датата на мероприятието, броя на гостите, подробности за стаите за гости, а за корпоративни мероприятия – информация за Вашата организация (име, годишен бюджет и брой спонсорирани мероприятия на година). Също така събираме и информация за гостите, които са част от вашата група или мероприятие. Ако ни посетите като част от група, може да разполагаме с предоставени ни от групата лични данни за Вас и да получавате предложения от нас в резултат на Вашия престой в група или посещение на мероприятие в зависимост от Вашите предпочитания и доколкото това е позволено от закона. Ако ни посетите като участник в мероприятие, може да споделим Ваши лични данни с организаторите на събитието, доколкото това е позволено от закона. Ако сте организатор на мероприятие, също така може да споделим информация за мероприятието Ви с доставчици на услуги трети лица, които може да Ви предлагат услугите си за мероприятия, доколкото това е позволено от закона.
 • Социални мрежи: Ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи като Фейсбук, Инстаграм, ЛинктИн и други, спонсорирани от Синхро ООД, ние може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа, като например местоположение, регистрации, дейности, интереси, снимки, актуализация на статуса и списък с приятели. Може също така да Ви предоставим възможност да участвате в конкурси за снимки, като например заснети по време на Вашия престой при нас, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи за оценка с гласуване, споделени предложения с Ваши приятели или други промоции.
 • Кандидати за работа:  Ако изберете да кандидатствате за работа в някои от обектите на Синхро ООД, изпращайки имейл, оставите Вашето CV на хартиен носител в нашите обекти или кандидатствате автоматично през Jobs.bg или други канали за търсене и предлагане на работа, Вие автоматично се съгласявате да ни изпратите Вашите лични данни, които ни предоставяте, или Друга информация, която получаваме от Вас.
 • Трети лица:  Може също така да събираме информация за Вас от трети лица, нашите/Ваши партньори за резервации, платежни карти, услуги за социални мрежи в съответствие с настройките Ви за тези услуги и от други източници, които са трети лица и имат право по закон да споделят данните Ви с нас. Ние използваме и споделяме тази информация (и може да добавим тази информация към останалата информация, с която разполагаме за Вас) за целите, описани в настоящата Декларация. По този начин освен информацията, която събираме директно от Вас, може също така да обобщим информация за Вас от данните, които ни предоставяте, или от Друга информация, която получаваме.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Използваме Вашите лични данни по много начини, включително с цел предоставяне и персонализиране на услугите, които заявявате и очаквате от Синхро ООД, осигуряване на гостоприемството в стаята и навсякъде в нашите обекти, което очаквате, провеждане на маркетингови промоционални продажби и както е описано по-подробно по-долу:

 • Промоционални услуги:Използваме Вашите лични данни за промоционалните услуги, в които участвате, включително предоставяне на достъп до информацията за Вашия акаунт, като например състояние на награди и предложения, на чиито условия отговаряте; за изпълнение на услуги, които са част от тези програми
 • Планиране на срещи и мероприятия:Може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме информация относно планиране на срещи и мероприятия.
 • Маркетинг и комуникации:В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме промоционални оферти и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения. Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме съобщения по време на престой, уведомления във връзка потвърждаване на резервации, мероприятия и/или закупени услуги, да Ви изпращаме маркетингови съобщения за различни промоции. Може да предоставяме тези комуникации чрез имейл, поща, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, съобщения в приложенията и други средства (включително съобщения в обектите, като например чрез телевизията или аудио канала в стаята Ви). С Ваше съгласие също така използваме генерирано от потребителите съдържание (например снимки) от услугите за социални мрежи за предоставяне на визуални реклами или на нашите уеб сайтове и в нашите приложения. Може също така да събираме информация за Вашата платежна карта, която може да се добавя към личните данни и да се използва от обектите на Синхро ООД, за да изпратим насочени маркетингови съобщения въз основа на Вашия метод на плащане и в зависимост от Вашите предпочитания за получаване на съобщения. Може също така да си партнираме с трети лица, за да разберем дали посетител в наш обект има предложение за отстъпка при незабавно плащане, свързано с платежната му/й карта, и да предоставим на посетителя реклами и информация, разясняващи как да се възползва от това предложение по време на престой в Семеен хотел „Милано” или бистро „Милано”.
 • Използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим очакваното ниво на гостоприемство в стаята и на територията на нашите обекти.
 • Фактури: Може да Ви изпратим фактурите или хотелската сметка за ползваните в обектите на Синхро ООД услуги, като използваме Вашия имейл адрес. Ваша отговорност е да гарантирате, че сте ни предоставили точния (и предпочитан) имейл адрес за връзка с Вас. Ако направите резервация на името на друго лице чрез Вашия имейл адрес, ние ще изпратим потвърждение за резервацията на това лице на Вашия имейл адрес.
 • Анализ на личните данните:Също така може да обобщим Вашите лични данни с информация от източници трети лица с цел поддържане на информацията актуална и за анализ. Може също така да се осланяме на информация от трети лица с цел предоставяне на по-добро и по-персонализирано обслужване. Ако например свържете Вашите услуги за социални мрежи или други акаунти с нашите услуги, може да използваме тази информация, за да Ви предоставим по-лично и социално изживяване при нас, или да я споделяме и използваме съгласно описаното на друго място в настоящата Декларация

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СПОДЕЛЯМЕ

За да Ви предложим очакваното ниво на гостоприемство и най-доброто обслужване, може да споделяме Вашите лични данни с нашите контрагенти-доставчици на услуги и други трети лица, както е описано подробно по-долу:

 • Групови мероприятия и срещи:  Ако посетите на Синхро ООД, като част от групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието.
 • Търговски партньори:  Може да си сътрудничим с други фирми, за да Ви предоставяме продукти, услуги или предложения въз основа на изживяването Ви в нашите обекти, и съответно може да споделяме Вашите данни с нашите търговски партньори. Например може да помогнем при уреждането на автомобил под наем или други услуги от нашите търговски партньори, както и да споделим лични данни с нашите търговски партньори, за да предоставим тези услуги. Ако в деня на рождения си ден или друго лично Ваше събитие сте гост в някой от обектите ни, ние може да споделим Вашите лични данни с други търговски партньори, за да Ви изненадаме с услуга като комплимент по повод на Вашия личен празник. Може също така да споделяме Вашите лични данни, като например имейл адреса Ви, с нашите корпоративни партньори в областта на туризма, за да им помогнем при оценката на съответствието с правилата за пътувания или участие в специални ценови планове или да участваме в маркетингови дейности със съвместно участие на други марки заедно с нашите корпоративни партньори в областта на туризма. Възможно е нашите партньори да могат да Ви предоставят по-подходящи предложения въз основа на информация, която споделяме за Вашето изживяване в нашите обекти. Освен това може да разрешим на нашите партньори трети лица да Ви разпознават, когато посещавате уеб сайтовете или приложенията им.
 • Услуги в обекта:Може да споделяме лични данни с доставчици трети лица, които предоставят услуги в обектите като DJ-и, сватбени агенции, декоратори, масажисти за спа процедури или ресторантьорски услуги.
 • Доставчици на услуги:  Разчитаме на трети лица, които да предоставят услуги и продукти от наше име, и може да споделяме Вашите лични данни с тях, както е целесъобразно. По принцип нашите доставчици на услуги са договорно задължени да защитават Вашите лични данни и нямат право да използват или споделят Вашите лични данни, по какъвто и да е друг начин, освен както може да се изисква от закона. Независимо от това нашите доставчици на услуги за разкриване на измами могат да използват Вашите лични данни, без да ги споделят, с цел разкриване на измами. Може да използваме доставчици на услуги, за да Ви съобщават новини или да Ви предоставят промоционални материали.
 • Бизнес предоставяне на данни:  В процеса на развитие на дейността си, Синхро ООД може да продава, закупува, преструктурира и реорганизира дейности и имущество или да преустанови дейността си като обект хотел/ бистро. В тези случаи Синхро ООД може да прехвърля, продава или предава събраната информация, включително, но без ограничение, Друга информация (описана по-долу) и лични данни, на едно или повече свързани или несвързани трети лица във връзка с тези бизнес транзакции. В степента, в която се изисква от местните закони, ще предоставяме уведомление за намерението си да прехвърлим лични данни на трето лице за тази цел и разяснение относно начина, по който можете да възразите срещу такова прехвърляне.
 • Други:  Освен това Синхро ООД може да разкрие лични данни, за да: (1) се съобрази с приложимите закони, (2) отговори на запитвания от страна на правителството или искания от страна на обществени органи, (3) се съобрази с наличните законови процедури, (4) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността си, посетителите на сайта, гостите, служителите или обществото, (5) ни позволи да търсим налични обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени, (6) прилага правилата и условията на нашите уебсайтове и (7) реагира в спешни ситуации.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Може да използваме събраната и обобщена от нас информация или анонимизирани лични данни, получени от трети лица, за да научим повече за нашите потребители (например може да използваме обобщена информация, за да определим процента на нашите потребители с определен телефонен код). Това включва демографски данни, като дата на раждане, пол и семейно положение, подразбиращи се търговски интереси, като любими продукти или занимания и друга информация, която може да събираме от Вас или от трети лица.

Тъй като Другата информация не разкрива Вашата самоличност, може да разкриваме тази информация за всякакви цели, когато това е позволено от закона.  В някои случаи може да комбинираме Друга информация с лични данни. Ако комбинираме Друга информация с лични данни, комбинираната информация ще бъде третирана като лични данни в съответствие с тази Декларация.

ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Терминът „чувствителна информация“ се отнася за информацията, свързана с Вашата расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична информация, съдебно минало и всякакви биометрични данни, използвани с цел установяване на самоличността. Ние не събираме чувствителна информация, освен ако Вие доброволно не ни предоставите такава. Ние може да използваме предоставена от Вас здравна информация за по-добро обслужване и посрещане на специфичните Ви нужди (например за предоставяне на достъп при хора с увреждания).

ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕЦА

Не събираме съзнателно лични данни от лица под 18-годишна възраст. Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Нашите сайтове и социални страници може да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Вземете под внимание, че ние не носим отговорност за събирането, използването, поддръжката, споделянето или разкриването на данни и информация от такива трети лица. Ако предоставите информация на и използвате сайтове на трети лица, се прилагат правилата за поверителност и условията на услугата на тези сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете правилата за поверителност на уебсайтовете, които посещавате, преди да изпращате лични данни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Синхро ООД ще предприеме мерки в рамките на разумното, за да: (1) защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване и (2) поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо. Ние също изискваме от нашите доставчици на услуги, с които споделяме лични данни, да положат разумни усилия за осигуряване на поверителността на Вашите лични данни. За онлайн транзакции използваме технологични средства в рамките на разумното за защита на личните данни, които ни изпращате чрез нашия сайт. Въпреки това, за съжаление, няма система за сигурност или система за прехвърляне на данни по интернет, която е гарантирано напълно сигурна.

С цел защита на Вашите лични данни, моля, да имате предвид, че когато ни изпращате информация с номера на платежни карти или други поверителни лични данни по имейл, те ще бъдат използвани само и единствено за конкретния случай.

Ще се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение или имейл, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите поверителни лични данни или данни за платежната Ви карта. Ще изискаме данни за платежната карта по телефона или илмейл само когато правите резервация за престой или събитие в хотела.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ЧУЖБИНА

Като частна компания, ние се стремим да Ви предоставяме еднакво ниво на обслужване във всички обекти наСинхро ООД. За да предоставяме тази услуга, Вие потвърждавате, че можем да споделяме Вашите лични данни със служители в тези обекти, както и с нашите доставчици на услуги и други трети лица, чието местоположение може да е извън сградата на хотела. Затова, ние ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме обработване на Вашите лични данни, както е описано в настоящата Декларация и в съответствие със законовите изисквания.

ПРОМЯНА И ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ако сте клиент на Синхро ООД, информацията, която сте ни предоставили по време на регистрацията, може да бъде достъпна, прегледана и актуализирана по всяко време, когато влезете в обектите ни.

В рамките на приложимите закони Вие можете да помолите да Ви информираме за съхраняваните от нас Ваши лични данни и, когато това е подходящо, да поискате актуализация, коригиране и/или изтриване на Ваши лични данни, които поддържаме в нашата активна база данни. Ние ще направим всички необходими актуализации и промени в рамките на времето, определено в приложимите закони. За да предпазим поверителността на личните Ви данни, можем да отговаряме на тези заявки само на имейл адреса, който сте регистрирали или сте ни предоставили по друг начин. Моля, зaпомнете, че ако желаете това, трябва да направите заявка на  hotelmilano@abv.bg

Освен това при определени обстоятелства въз основа на приложимото законодателство можете да поискате да престанем да споделяме Ваши лични данни с нашите бизнес партньори или Синхро ООД да престане да използва Ваши лични данни, като се свържете с нас на имейла или пощенския адрес, посочени по-горе. Ние ще се постараем да отговорим на тези молби в съответствие с приложимите закони.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Декларация, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

ИЗБОР – МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Ако сте ни предоставили информация за връзка (пощенски адрес, номер на факс, имейл адрес или телефонен номер), може да пожелаем да Ви уведомяваме в зависимост от посочените от Вас предпочитания за наши продукти и услуги или да Ви каним да участвате в събития по и чрез имейл, онлайн реклама, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, пощенско писмо, нашия отдел продажби и маркетинг за обслужване на клиенти и други средства.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Ако сте гост в семеен хотел „Милано” или бистро „Милано”, Ви информираме че е налична система за 24 часово видео наблюдение, която записва Вашите действия от влизането Ви в обектите ни до напускането Ви. Записите от всяка камера се съхраняват до 3 седмици на сървъри. Данните от записите се ползват само и единство в случай на кражби и нарушения на вътрешния трудов ред или щети нанесени, както от гостите в обектите, контрагенти-доставчици, служители и/или трети лица. Записите могат да бъдат предоставени само на органите на реда, след предоставен за целта документ.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА

Можем да променяме периодично тази Декларация. Когато извършваме съществени промени в настоящата Декларация, ще публикуваме актуализираната Декларация на на нашия сайт. Всички промени в нашата Декларация ще влязат в сила при публикуването на променената Декларация на сайта ни. С използването на сайта и/или който и да е от нашите продукти и услуги и/или приемането на актуализираната Декларация след такива промени Вие приемате действащата към момента променена Декларация.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация или за начина, по който Синхро ООД и нейните обекти обработват личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл hotelmilano@abv.bg или по пощата на адрес гр.Бургас, ж.к.Зорница, бл.80

Дата на издаване: 29.06.2018 г.

От ръководството на Синхро ООД

АДРЕС:      гр.Бургас, ж.к.Зорница, бл.80, на самия бул.Димитър Димов

                    тел: +359 877 370 209

                            +359 877 370 216

                   e-mail: info@hotelmilano.bg

                                hotelmilano@abv.bg